Dnešní doba je rychlá a složitá.

Klademe důraz především na racionální myšlení.

A to se odráží i ve školství.

Mnozí z nás zcela pozbyli smyslu pro intuici, kreativitu, tvůrčí schopnosti.....

 

Intuice je přirozená věc.

Všem je nám dána do vínku.

Malé děti jsou velmi intuitivní, i když se jim to snažíme dostat ven z hlavy.

Naše kultura totiž hodnotu intuice neuznává....

 

A to je velká chyba.

Pro zdravý vývoj je třeba udržovat rovnováhu: Intelekt - Instinkt - Intuice

  • Intelekt - schopnost myslet, získávat informace a shromažďovat je
  • Instinkt - pud sebezáchovy, potřeba zachování vlastního druhu
  • Intuice - schopnost získat rozhled , nadhled, rozvoj, duchovní růst

Rozvíjet levou i pravou mozkovou hemisféru.

Jedině tak lze dosáhnout přirozeného harmonického stavu, najít harmonii v životě i v okolním světě.

 

Rozšířit vnímání svého Já a začít si hlouběji uvědomovat jemnohmotné aspekty života.

Žít na pocitové úrovni - vnímat emocionální zážitky.

Důvěřovat moci svých myšlenek.

Propojit mysl a tělo....

 

Začít si vlastní vnitřní život uvědomovat docela novým způsobem.

Propojit moudrost, znalosti, vědecké metody a selský rozum.

Začít vnímat sebe samé i svůj vztah jeden k druhému, ke světu jako celku.

Zasadit nás - lidi - zpátky do rovnice života a vesmíru, stát se součástí všeho, co vidíme, prožíváme....

 

Žijeme ve světě, kde všechno má svůj význam a je významné pro všechno ostatní.

 

Vesmír, planeta a naše těla jsou tvořena jednotným polem energie, který umožňuje jednotu provázanosti:

Lidské emoce mají vliv na to, co se v "matrixu" děje....

 

Musíme jednat právě teď, změnit způsob našeho života i myšlení....

Začít myslet odlišně, činit jiná rozhodnutí....

 

Jaký odkaz zanecháme těm, kteří nás budou nazývat svými předky ?