Žijeme v době, kdy je vše rychlé a složité. Změny se dějí tak rychle, že stěží stíháme sledovat tempo.

A uprostřed této víry žijeme my - lidé 21. století, kteří kladou důraz především na racionální myšlení a logické rozhodování.

 

Tato tendence se odráží v různých oblastech našeho života, včetně vzdělávacího systému. 

  

Někteří z nás se tak zcela odpojili od své intuice, kreativity a tvůrčích schopností, které jsou stejně důležité pro náš osobní i profesionální růst.

  

Intuice, schopnost vidět věci mimo rámeček logiky a analytického uvažování, je přirozená věc.

Je nám všem dána do vínku.

  

Malé děti jsou zvláště intuitivní, ačkoliv se jim často snažíme tuto schopnost výchovou dostat ven z hlavy.

Zdá se, že naše společnost neuznává hodnotu intuice a místo toho preferuje racionální a logické myšlení.

Ale je to chyba? 

  

Pro zdravý vývoj je třeba udržovat: Intelekt - Instinkt - Intuici.

  

Racionální myšlení a logika (intelekt), instinkt sebezáchovy a potřeba zachování vlastního druhu (instinkt) a schopnost vidět věci z různých úhlů a získat rozhled a nadhled (intuice) jsou všechny důležité součásti našeho bytu a rozvoje. 

 

Měli bychom se snažit zapojit obě naše mozkové hemisféry - tu, která se zabývá logickým uvažováním a analytickým myšlením, i tu, která je odpovědná za naši kreativitu, intuici a schopnost vidět z širší perspektivy. 

 

Jedině tak můžeme dosáhnout přirozeného harmonického stavu, najít harmonii v našem životě a ve světě kolem nás.

  

Můžeme rozšířit vnímání svého Já a začít si hlouběji uvědomovat jemnohmotné aspekty života.

  

Žít na pocitové úrovni - vnímat emocionální zážitky.

Důvěřovat moci našich myšlenek.

Propojit naši mysl a naše tělo. 

  

Můžeme si začít uvědomovat svůj vnitřní život novým způsobem.

Propojit moudrost, znalosti, vědecké metody a selský rozum.

Začít vnímat sebe samé i svůj vztah jeden k druhému, ke světu jako celek.

  

V dnešním světě, plném rychlých změn a složitostí, je tedy důležité hledat mezi racionálním myšlením a intuicí, mezi logickým uvažováním a kreativitou.

Měli bychom se snažit využívat plný potenciál našeho mozku a naučit se vidět věci z různých úhlů.

  

Jen tak můžeme dosáhnout harmonie v našem životě, naučit se lépe porozumět světu kolem nás a zvládnout výzvy dnešní doby. 

  

Ať už jste student, rodič, učitel nebo podnikatel, nezapomeňte na svou intuici.

Poslouchejte ji a nechte jí vedení svým životem.

Vaše budoucnost může být o to bohatší a plnější.

 

 

Zanecháme stopu nebo stín?

Jaký odkaz zanecháme těm, kteří nás budou nazývat svými předky?

  

 

V dnešním světě, kde každý krok virtuálně zanechává digitální stopu, se může zdát, že naše životy jsou

zaznamenány do nejmenších detailů.

Ale jaký odkaz skutečně zanecháváme těm, kteří nás budou nazývat svými předky?

 

Vesmír, planeta a naše těla jsou tvořena jednotným polem energie, který umožňuje jednotu provázanosti.

Každý úsměv, každý vzlyk, každý výkřik radosti nebo bolesti má vliv na to, co se v tomto "matrixu" děje.

Naše emoce, naše myšlenky, naše rozhodnutí - vše má svůj význam a je významné pro všechno ostatní.

  

Ale jaký odkaz z toho plyne pro budoucí generace?

Jaké lekce jim předáváme svými činy a rozhodnutími?

Musíme jednat právě teď, změnit způsob našeho života i myšlení.

 

V průběhu dějin lidstva jsme se vyvíjeli, přizpůsobovali jsme se a pokročili jsme v poznání.

Nyní stojíme před novou érou, érou, ve které je potřeba, abychom začali myslet odlišně a činit jiná rozhodnutí.

Musíme se naučit žít v souladu s vesmírem, s naší planetou a s námi samými.

 

Naše rozhodnutí ovlivňují nejen náš vlastní život, ale také životy těch, kteří přijdou po nás.

Naším cílem by mělo být zanechat svět lepším, než jsme jej našli.

Vyhnout se nevratným chybám a škodám, učit se ze svých chyb a usilovat o to, abychom zanechali pozitivní odkaz.

 

Můžeme tuto změnu dosáhnout tím, že se zaměříme na několik klíčových oblastí.

Musíme přijmout odpovědnost za své činy a za jejich dopad na svět.

Musíme se stát vědomými občany, kteří se snaží žít v souladu s přírodou a chtějí zanechat pozitivní stopu na této planetě.

  

Každý z nás je součástí tohoto jednotného pole energie, které tvoří naši realitu.

Naše myšlenky, naše emoce, naše rozhodnutí - vše se odráží v matrixu vesmíru.

  

A proto, když se rozhodneme žít v souladu, když se rozhodneme zanechat pozitivní odkaz, ovlivňujeme nejen své vlastní životy, ale také životy těch, kteří přijdou po nás.

 

Takže jaký odkaz chceme zanechat svým potomkům?

Je na nás, abychom se rozhodli, zda zanecháme stopu nebo stín.